Despre seria Tehnologii

Rodica Constantin, Irina Ţintea, Adriana Vrabie, Carmen Golâi, Gabriela Drăgan, Cătălin Ciciu, Florica Millea şi alţi autori vă oferă o colecţie de DVD-uri educaţionale, interactive cu subiecte tehnice şi tehnologice care cuprind: aplicaţii pentru disciplinele tehnice din aria curriculară tehnologii, elemente de proiectare didactică, evaluare interactivă şi teste, proiecte şcolare, fișe tehnologice, portofolii ale elevilor, filme didactice, modalităţi de lucrul în echipă, realizări practice…

Pe fiecare DVD este indicată bibliografia.
Ne adresăm în special elevilor, profesorilor din gimnaziu, liceu, şcoli profesionale, învățământ dual, învățământ primar, studenţilor de la Universitățile Politehnice, Facultățile de inginerie.
Exerciţiile interactive sunt intercalate cu explicaţii teoretice şi cu exemple din viaţa reală. Testele se află şi la finalul fiecărui capitol. Elevii pot lucra singuri şi se pot autoevalua sau profesorul poate evalua elevii pentru că DVD-urile oferă răspunsuri şi de multe ori criterii de evaluare şi de notare.

Toate aceste DVD-uri multimedia  pot fi folosite atât pentru lecții on-line și/sau lecții față în față și/sau pentru studiu individual.

Deschidem drumuri către învăţare cu dragoste, învăţare cu folos.