Tehnologii

Rodica Constantin, Irina Ţintea, Florica Millea şi alţi autori vă oferă o colecţie de CD-uri educaţionale, interactive cu subiecte tehnice şi tehnologice care cuprind: aplicaţii pentru disciplinele tehnice din aria curriculară tehnologii, elemente de proiectare didactică, evaluare interactivă şi teste, proiecte şcolare, portofoliile elevilor, filme didactice, modalităţi de lucrul în echipă, realizări practice – exemple.
Pe fiecare CD este indicată bibliografia.
Ne adresăm elevilor, profesorilor din gimnaziu, liceu, şcoli profesionale precum şi studenţilor de la Universitatea Politehnică.
Exerciţiile interactive sunt intercalate cu explicaţii teoretice şi cu exemple din viaţa reală. Testele se află şi la finalul fiecărui capitol. Elevii pot lucra singuri şi se pot autoevalua sau profesorul poate evalua elevii pentru că CD-urile oferă răspunsuri şi de multe ori criterii de evaluare şi de notare.
Încercăm să deschidem drumuri către învăţare cu dragoste, învăţare cu folos.


 

 


Preț:    70 lei /CD