Despre noi

Rodica Constantin

 • profesor cu gradul didactic I, gradaţie de merit, diploma Gh. Lazăr I – licee în Bucureşti
 • inginer principal – Întreprindere  Mecanică, Bucureşti
 • cercetător principal – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti
 • expert curriculumConsiliului Naţional pentru Curriculum
 • colaborator Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare
 • cadru  didactic  asociat la Universitatea  Politehnică Bucureşti, Catedra  de  Rezistenţa  Materialelor, Centrul pentru pregătirea resurselor umane, UPB, Universitatea Tehnică de Construcţii
  Lucrări importante publicate
 • autor şi coordonator al programelor şcolare pentru: Educaţie tehnologică şi Abilităţi practice clasele I- IV, III-IV, V-VIII, IX-X, aprobate prin Ordine ale ministrului – Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Educaţie tehnologică – proiectul ZEP proiect în colaborare cu UNICEF, Educaţia pentru calitate, Programul TTQM – MEC – PHARE, Pregătire tehnică generală – clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, “Curriculum pentru şcoala profesională, anul II, familia ocupaţională Mecanică – meseria mecanic montaj, întreţinere şi reparaţii” (Program PHARE VET)
 • coordonator şi autor al lucrării de cercetare ştiinţifică “Curriculum pentru Educaţia          tehnologică” – disciplină de cultură generală, definită ca premisă pentru învăţământul profesional, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
  Ghiduri metodologice (ISBN)
 • de aplicare a programelor de Abilităţi practice şi Educaţie tehnologică Curriculum Naţional,
 • de aplicare a programelor de Educaţie tehnologică şi tehnologia informaţiei – Curriculum Naţional,
 • educaţia pentru calitate: ghidul elevului, ghidul profesorului, Ministerul Educaţiei Naţionale
 • auxiliare curriculare pentru Educaţie tehnologică – proiectul ZEP – ISE, UNICEF
  Cărţi, CD-uri (ISBN)
 • Manual şcolar pentru Educaţie tehnologică pentru clasa a VI-a – Unitatea didactică nr. 1 (aprobat de Ministerul Învăţământului)
 • Teste – Desen tehnic, Editura Bellarte
 • Didactica Educaţiei Tehnologice – manual pentru profesori publicat de Ministerul Educaţiei – Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural
 • Limbaj Grafic – manual pentru profesori publicat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • Materiale şi tehnologii, Tehnologii de comunicaţii şi transport, Pentru profesor: Planificări, Proiecte – cărţi şcolare pentru elevi şi profesori din clasa a VII-a, Editura AgendaRO, Bucureşti
 • Tehnologie 1, 2, 3, 4 CD-uri – PPT, aprobare Ministerul Educaţiei Cercetării, Editura AgendaRO, Bucurereşti
 • Tehnologie 4, 5, 6, 7, 8, 9 CD-uri, Editura Agenda RO, Bucureşti
 • De la unu la infinit, CD nr. 1, Editura AgendaRO
 • Învăţământul obligatoriu de 10 ani, Condiţii de implementare, rezultate şi măsuri corective, ISE, UNICEF, editura Alpha MND
 • Curs publicat On-line, Dimensiunea de gen în aria curriculară Tehnologii, ISE, UNICEF
  Colecţia PRO-VOC şi Revista de pedagogie
 • Ghid practic pentru elaborarea curriculumului în învăţământul profesional
 • Ghid de evaluare pentru Educaţie tehnologică – Consiliul Naţional pentru Evaluare
 • De ce învăţământ vocaţional? – articol de fond Revista de pedagogie
 • Proiectul unui manual şcolar pentru Educaţie tehnologică – Revista de pedagogie
 • Educaţia tehnologică şi orientarea şcolară şi profesională – Revista de pedagogie
 • Ghid pentru cadre didactice Dimensiunea de gen în aria curriculară Ştiinţe şi tehnologii

Irina Ţintea

 • Profesor inginer, gradul I, distinctia „Gheorghe Lazar” clasa a III-a
 • Director Grup Scolar Industrial „UNIREA”, Bucuresti
 • Metodist ISMB
 • Mentor si îndrumator de practica pedagogica a studentilor
 • Autor a 9 programe scolare în cadrul grupurilor de lucru stabilite de Consiliul National pentru Curriculum, pentru disciplinele tehnice clasele a IX-a, a X-a, XI-a si a XII-a, numeroase programe de CDS si CDL
 • Membru în Comisia Nationala de Specialitate pentru curriculum
 • Autor al softurilor educationale avizate MECT : „Tehnologie 2 si 3”
 • Programe europene – Coordonator si membru în echipele de proiect
 • Proiectul LLP Leonardo da Vinci, Partnerships – 2008: „A Good Practice Guide about Providing Competences to Workforce” – adresa nr. 10.09.2008 cu aprobarea proiectului
 • Programul ALTENER – proiectul „Cursuri de instruire pentru tarile candidate UE”
 • Programul „Leonardo da Vinci”, proiectul “ Partenariat transnational sur des pratiques innovantes de formation professionnelle – multimedia „ ( Parteneriat transnational referitor la tehnicile inovante de formare profesionala – multimedia)
 • Programul „Leonardo da Vinci”, proiectul “Adaptarea continuturilor si metodelor formarii profesionale initiale pentru încurajarea dezvoltarii competentelor cheie in vederea ameliorarii posibilitatilor de acces pe piata muncii”
 • Programul „SOCRATES – COMENIUS” – proiectul „Solar Heating and Photovoltaic Systems” (Încalzire solara si sisteme fotovoltaice) din cadrul programului „Socrates”
  Publicaţii
 • Art. Scoala tehnica a mileniului III, articol Revista Tehnic XXI, nr.1, 2008, cu ISSN 1884-3427
 • Lucrarea „Didactica neconventionala a performantei scolare – tehnologia informatiei si comunicatiilor” – Lucrare publicata în volumul „Calitate si performanta – premisele societatii bazate pe cunoastere” cu ISBN 978-973-119-042-6, 28.03.2008 – Galati
 • „Nanotuburile de carbon” – Lucrare publicata în volumul „Calitate si performanta – premisele societatii bazate pe cunoastere”cu ISBN 978-973-119-042-6 -Galati 2008
 • CD-uri din Seria Tehnologii: Tehnologie 2, Tehnologie 3, Tehnologie 4 – Seria „Tehnologii” – Măsurări tehnice şi Prelucrări prin aşchiere, Editura AgendaRO, Bucureşti

Tania Oghină

Consider că esenţial în actul de învăţământ este nu atât transmiterea de cunoştinţe, cât înţelegerea lor de către elevi. Procesul înţelegerii este de multe ori minimizat în favoarea cantităţii de informaţii transmise, mă refer la la învăţământul actual de toate nivelele. Am format generaţii de elevi străduindu-mă să le să le transmit pasiunea pentru ceea ce învaţă în paralel cu dragostea pentru adevăr.
Selecţie din C.V.-ul personal:
PUBLICAŢII
2012 – Soft educaţional seria „Grafica Computerizata” Editura Agendaro
G1 Aplicaţii rezolvate in Mechanical AutoCAD 3D
G2 GRAFICA IN AutoCAD – Modelare 3D
2007   Programa pentru olimpiada-profil tehnic cl. a XI-a, faza judeteana si nationala, la disciplinele: “Elemente de baza privind interfata CAD” si “Tehnici de masurare in domeniu” si a variantelor de subiecte propuse pentru faza pe Capitala.
2006     Manualul pt. Scoala de Arte si Meserii – clasa a X-a, calificarea “lucrator in lacatusarie mecanica structuri” – Coautoare
2004     Manualul “Pregatire practica in Domeniul Mecanic” – clasa a IX-a S.A.M.- Coautoare
2003     Curriculum scolar pentru “Tehnologii pentru Protectia mediului” – clasa a IX-a S.A.M.- Coautoare
2003     Curriculum scolar pentru “Istoria stiintei si tehnicii” –clasa a IX-a – Coautoare
2002     Curriculum scolar pentru “Managementul calitatii” –clasa a XII-a – Coautoare
2002     Curriculum scolar pentru “Calitatea si fiabilitatea produselor” –clasa a IX-a – Coautoare
2002     Curriculum scolar pentru “Bazele mecanicii si electrotehnicii” – clasa a IX-a – Coautoare
2002     Manualul “Tehnologia elaborarii semifabricatelor” – clasa a XII-a – Coautoare
2000     Manualul “Cultura de specialitate” – Scoli profesionale – Anul I – Coautoare
1995     Manualul “Utilajul si tehnologia meseriei” – meseria: lacatus constructii de masini – clasa a XI-a

Anton Geangalău

Absolvent al Facultăţii de Istorie – Filosofie, Universitatea “ Al. I. Cuza “ din Iaşi.Activităţi profesionale :
Lucrări de specialitate mai importante publicate :
Cărţi.
Introducere în istorie, Editura Spiru Haret, Iaşi, 1999.
Orientul lumii antice, vol. I, Editura Spiru Haret, Iaşi, 2000.
Orientul lumii antice, vol. II, Editura Spiru Haret, Iaşi, 2007.
Articole şi studii.
O tradiţie istorică mai puţin cunoscută, Revista “Univers didactic”, Nr.20 – 21, Iaşi, 1997.
Metoda problematizării în predarea istoriei, Univ. “ Al. I. Cuza “ – Iaşi, 1966.
Activităţi artistice.
Beletristică – romane.
Evadat din Siberia, vol. I, Editura P.I.M.,Iaşi, 2011.
O zodie nefastă, vol. II ( continuare din volumul I ), Editura PIM.,Iaşi, 2012.
Pictură.
Pictor amator, membru al cercului “Octav Băncilă” din cadrul Casei Armatei din Iaşi.
Am expus peisaje la: Sala Victoria, Iaşi, 1992-1993, Casa Armatei, Iaşi, 2004-2011.

David I. Bar-Kar

David I. Bar-Kar s-a născut la Iaşi, 11 octombrie 1933; la 6 ani şi-a urmat familia la Bucureşti unde a trăit până la vârsta de 15 ani. Şcoala primară şi 4 clase de liceu le-a făcut la Bucureşti. În 1949 s-au mutat în Israel, unde şi-a completat studiile: absolvent al Universităţii Ebraice din Ierusalim, Facultatea de Pedagogie. A continuat sa studieze ştiinţe politice, finanţe şi filosofie în Anglia şi în Statele Unite ale Americii. A lucrat în învăţământ, relaţii internaţionale şi finanţe, în funcţii de lector universitar, diplomat şi preşedinte de societăţi bancare. Având reşedinţe la Oslo, New York şi Londra, cel mai mult îi place să fie în Bucureşti – după o absenţă de 50 de ani. În ultimii 2 ani a publicat 6 volume de poezii, scrise în română şi în engleză. Sunt primele lui lucrări literare.
(Din biografia autorului)

David I. Bar-Kar was born in Iassi, Romania, October 11, 1933. At the age of 6 he followed his family to Bucharest where he lived until he was 15 years old. Primary and 4 years of high school he did in Bucharest. In 1949 they moved to Israel where he has completed his Education. He is a graduate of the Hebrew Jerusalem University, the Faculty of Education. He continued to study political science, banking and philosophy in England and in the U.S.A. He worked in education, international relations and finance, as university lecturer, diplomat and president of banking corporations. With residences in Oslo, New York and London he enjoys most being in Bucharest, after an absence of 50 years. In the last 2 years he has published 6 volumes of poems, written in both Romanian and English, his first effort ever in the literary field.
(From the author’s biography)M

Mihai Constantin

Activităţi desfăşurate pentru sănătatea oamenilor:

 • medic şcolar
 • medic de familie

Admiraţia pentru frumos împreună cu poezia reprezintă pasiuni.
Are o fetiţă Mihaela-Elena Constantin.