Irina Ţintea

 • Profesor inginer, gradul I, distinctia „Gheorghe Lazar” clasa a III-a
 • Director Grup Scolar Industrial „UNIREA”, Bucuresti
 • Metodist ISMB
 • Mentor si îndrumator de practica pedagogica a studentilor
 • Autor a 9 programe scolare în cadrul grupurilor de lucru stabilite de Consiliul National pentru Curriculum, pentru disciplinele tehnice clasele a IX-a, a X-a, XI-a si a XII-a, numeroase programe de CDS si CDL
 • Membru în Comisia Nationala de Specialitate pentru curriculum
 • Autor al softurilor educationale avizate MECT : „Tehnologie 2 si 3”
 • Programe europene – Coordonator si membru în echipele de proiect
 • Proiectul LLP Leonardo da Vinci, Partnerships – 2008: „A Good Practice Guide about Providing Competences to Workforce” – adresa nr. 10.09.2008 cu aprobarea proiectului
 • Programul ALTENER – proiectul „Cursuri de instruire pentru tarile candidate UE”
 • Programul „Leonardo da Vinci”, proiectul “ Partenariat transnational sur des pratiques innovantes de formation professionnelle – multimedia „ ( Parteneriat transnational referitor la tehnicile inovante de formare profesionala – multimedia)
 • Programul „Leonardo da Vinci”, proiectul “Adaptarea continuturilor si metodelor formarii profesionale initiale pentru încurajarea dezvoltarii competentelor cheie in vederea ameliorarii posibilitatilor de acces pe piata muncii”
 • Programul „SOCRATES – COMENIUS” – proiectul „Solar Heating and Photovoltaic Systems” (Încalzire solara si sisteme fotovoltaice) din cadrul programului „Socrates”
  Publicaţii
 • Art. Scoala tehnica a mileniului III, articol Revista Tehnic XXI, nr.1, 2008, cu ISSN 1884-3427
 • Lucrarea „Didactica neconventionala a performantei scolare – tehnologia informatiei si comunicatiilor” – Lucrare publicata în volumul „Calitate si performanta – premisele societatii bazate pe cunoastere” cu ISBN 978-973-119-042-6, 28.03.2008 – Galati
 • „Nanotuburile de carbon” – Lucrare publicata în volumul „Calitate si performanta – premisele societatii bazate pe cunoastere”cu ISBN 978-973-119-042-6 -Galati 2008
 • CD-uri din Seria Tehnologii: Tehnologie 2, Tehnologie 3, Tehnologie 4 – Seria „Tehnologii” – Măsurări tehnice şi Prelucrări prin aşchiere, Editura AgendaRO, Bucureşti