Mapă profesor

MAPĂ PROFESOR
PORTOFOLIU ELEV

Învăţarea cu ajutorul materialelor aflate pe CD
Vă oferim CD-uri, DVD-uri care pot fi folosite atât de profesor cât şi de elevi. Materialul didactic oferit conţine atât teorie cât şi exerciţii interactive (vezi exemplu). .
Învăţarea cu ajutorul acestor CD-uri pune accentul pe participarea activă a elevilor în procesul de învăţare.
Elevul are posibilitatea să-şi imprime ritmul şi strategiile proprii de învăţare.
Elevul este antrenat într-o învăţare bazată pe concept şi pe problemele lumii reale.
Formarea intelectuală a elevului presupune:

  1. Stimularea interesului faţă de nou.Utilizarea acestui CD captează atenţia elevului prin diversitatea situaţiilor de învăţare, varietatea formelor de prezentare, noutăţile tehnice şi elimină riscul plictiselii sau rutinei.
  2. Stimularea imaginaţiei.  Multitudinea şi varietatea situaţiilor de evaluare dezvoltă imaginaţia elevului şi îi cere o viteză de reacţie rapidă pentru rezolvarea problemelor.
  3. Dezvoltarea unei gândiri logice.  Unele teme sunt prezentate sub formă de procese tehnologice, astfel elevul poate să-şi formeze o gândire clară, ordonată, profundă şi rapidă în judecarea problemelor.
  4. Simularea pe ecran a unor fenomene şi procese.  Elevul învaţă prin descoperire şi reuşeşte să interiorizeze conceptele, astfel încât ulterior să le poată transfera în alte contexte problematice.

Enumerăm câteva principii care au stat la baza conceperii CD-urilor:
Valoarea ştiinţifică.  Rigoarea şi corectitudinea ştiinţifică este susţinută de multitudinea lucrărilor ştiinţifice, documentelor, standardelor consultate pentru realizarea acestor lucrări. De menţionat sunt şi noutăţile tehnice prezentate, precum şi valorile tradiţionale.
Coerenţa structurală.  Informaţiile sunt organizate astfel încât lucrarea se prezintă ca un ansamblu conceptual şi procedural, structurat coerent. Fiecare slide este conceput ca o unitate de sine stătătoare, dar şi în strânsă legătură cu celelalte slide-uri.
Calitatea demersului evaluativ.  Probele de evaluare satisfac condiţiile tehnice  de construire. Măsoară nivelul de performanţă pentru competenţele  menţionate în programele şcolare vizate. Registrul evaluativ este divers. Exerciţiile propuse spre rezolvare sunt racordate cu activitatea practică şi cu viaţa reală.  Evaluarea este întâlnită şi pe parcurs şi la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare. Pentru evaluare sunt propuse modalităţi tradiţionale ( cu itemi obiectivi, semiobiectivi, subiectivi) şi moderne (portofoliul, autoevaluarea, proiectul…).
Funcţionalitatea grafică. Raportul text-imagine este echilibrat. Desenele explicative sunt clare, animate conform textului ataşat.
Conformitatea cu prevederile programelor şcolare în uz.