Rodica Constantin

 • profesor cu gradul didactic I, gradaţie de merit, diploma Gh. Lazăr I – licee în Bucureşti
 • inginer principal – Întreprindere  Mecanică, Bucureşti
 • cercetător principal – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti
 • expert curriculumConsiliului Naţional pentru Curriculum
 • colaborator Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare
 • cadru  didactic  asociat la Universitatea  Politehnică Bucureşti, Catedra  de  Rezistenţa  Materialelor, Centrul pentru pregătirea resurselor umane, UPB, Universitatea Tehnică de Construcţii
  Lucrări importante publicate
 • autor şi coordonator al programelor şcolare pentru: Educaţie tehnologică şi Abilităţi practice clasele I- IV, III-IV, V-VIII, IX-X, aprobate prin Ordine ale ministrului – Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Educaţie tehnologică – proiectul ZEP proiect în colaborare cu UNICEF, Educaţia pentru calitate, Programul TTQM – MEC – PHARE, Pregătire tehnică generală – clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, “Curriculum pentru şcoala profesională, anul II, familia ocupaţională Mecanică – meseria mecanic montaj, întreţinere şi reparaţii” (Program PHARE VET)
 • coordonator şi autor al lucrării de cercetare ştiinţifică “Curriculum pentru Educaţia          tehnologică” – disciplină de cultură generală, definită ca premisă pentru învăţământul profesional, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
  Ghiduri metodologice (ISBN)
 • de aplicare a programelor de Abilităţi practice şi Educaţie tehnologică Curriculum Naţional,
 • de aplicare a programelor de Educaţie tehnologică şi tehnologia informaţiei – Curriculum Naţional,
 • educaţia pentru calitate: ghidul elevului, ghidul profesorului, Ministerul Educaţiei Naţionale
 • auxiliare curriculare pentru Educaţie tehnologică – proiectul ZEP – ISE, UNICEF
  Cărţi, CD-uri (ISBN)
 • Manual şcolar pentru Educaţie tehnologică pentru clasa a VI-a – Unitatea didactică nr. 1 (aprobat de Ministerul Învăţământului)
 • Teste – Desen tehnic, Editura Bellarte
 • Didactica Educaţiei Tehnologice – manual pentru profesori publicat de Ministerul Educaţiei – Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural
 • Limbaj Grafic – manual pentru profesori publicat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • Materiale şi tehnologii, Tehnologii de comunicaţii şi transport, Pentru profesor: Planificări, Proiecte – cărţi şcolare pentru elevi şi profesori din clasa a VII-a, Editura AgendaRO, Bucureşti
 • Tehnologie 1, 2, 3, 4 CD-uri – PPT, aprobare Ministerul Educaţiei Cercetării, Editura AgendaRO, Bucurereşti
 • Tehnologie 4, 5, 6, 7, 8, 9 CD-uri, Editura Agenda RO, Bucureşti
 • De la unu la infinit, CD nr. 1, Editura AgendaRO
 • Învăţământul obligatoriu de 10 ani, Condiţii de implementare, rezultate şi măsuri corective, ISE, UNICEF, editura Alpha MND
 • Curs publicat On-line, Dimensiunea de gen în aria curriculară Tehnologii, ISE, UNICEF
  Colecţia PRO-VOC şi Revista de pedagogie
 • Ghid practic pentru elaborarea curriculumului în învăţământul profesional
 • Ghid de evaluare pentru Educaţie tehnologică – Consiliul Naţional pentru Evaluare
 • De ce învăţământ vocaţional? – articol de fond Revista de pedagogie
 • Proiectul unui manual şcolar pentru Educaţie tehnologică – Revista de pedagogie
 • Educaţia tehnologică şi orientarea şcolară şi profesională – Revista de pedagogie
 • Ghid pentru cadre didactice Dimensiunea de gen în aria curriculară Ştiinţe şi tehnologii