Rodica Constantin

0744 172724    rodicaprof@gmail.com

 • Cercetător principal – educație– Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, (actual – 2020- Unitatea de Cercetare în Educație – Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație)
 • Expert curriculum – Consiliului Naţional pentru Curriculum
 • Expert evaluare – Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare / colaborator
 • Cadru  didactic  asociat la Universitatea  Politehnică Bucureşti – Rezistenţa  Materialelor, Centrul pentru pregătirea resurselor umane – UPB, Universitatea Tehnică de Construcţii
 • Formator de formatori și formator pentru Profesorii care predau discipline tehnice, tehnologice, educație tehnologică, în toată țara
 • Inginer principal – Întreprinderi  Mecanice din Bucureşti
 • Profesor gradul didactic I, gradaţie de merit, diploma Gh. Lazăr I – licee în Bucureşti

Lucrări de cercetare, Programe școlare, Ghiduri metodologice publicate (ISBN)

 • Coordonator şi autor a lucrării de cercetare ştiinţifică “Curriculum pentru Educaţia tehnologică – disciplină de cultură generală, definită ca premisă pentru învăţământul profesional și tehnic”, cercetare care a stat la baza întocmirii primei Programe școlare pentru Educație Tehnologică – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 • Autor şi coordonator – Programe şcolare pentru: Educaţie tehnologică și aplicații practice V-VIII, Pregătire tehnică generală – clasele a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, Abilităţi practice clasele I- IV, “Curriculum (Programe școlare pentru Tehnologie, Desen Tehnic, Măsurări tehnice, Asamblări mecanice, Transmisii mecanice) pentru şcoala profesională, anul II, familia ocupaţională Mecanică – Meseria mecanic montaj, întreţinere şi reparaţii” (Program PHARE VET), toate programele au fost aprobate prin Ordine ale miniștrilor – Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • Autor al lucrărilor: Educaţie tehnologică – proiectul ZEP proiect în colaborare cu UNICEF, Educaţia pentru calitate, Programul TTQM – MEC – PHARE
 • Ghid de aplicare a programelor de Abilităţi practice şi Educaţie tehnologică, Curriculum Naţional
 • Ghid de aplicare a programelor de Educaţie tehnologică şi tehnologia informaţiei, Curriculum Naţional
 • Educaţia pentru calitate: ghidul elevului, ghidul profesorului, Ministerul Educaţiei Naţionale
 • Auxiliare curriculare pentru Educaţie tehnologică – proiectul ZEP – ISE, UNICEF
  Cărţi, DVD-uri (ISBN)
 • Manual şcolar pentru Educaţie tehnologică pentru clasa a VI-a – Unitatea didactică nr. 1 (aprobat de Ministerul Învăţământului)
 • Teste – Desen tehnic, Editura Bellarte
 • Didactica Educaţiei Tehnologice – manual pentru profesori, publicat de Ministerul Educaţiei – Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural
 • Limbaj Grafic – manual pentru profesori, publicat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • Materiale şi tehnologii, Tehnologii de comunicaţii şi transport, Pentru profesor: Planificări, Proiecte – Mapa școlară pentru ET clasa a VII-a, Editura AgendaRO
 • Soft Educațional Tehnic – DVD-uri multimedia pentru Tehnologii, Educație Tehnologică și Aplicații Practice, Desen Tehnic, Măsurări Tehnice, Asamblări Mecanice

 • Seria Tehnologii: T1, 2, 3, 4 softuri educaționale aprobate de Ministerul Educaţiei Cercetării
 • Seria Tehnologii T5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – DVD-uri multimedia, interactive, Editura AgendaRO, Bucureşti
 • Seria Tehnologii: T18, 19, 20, DVD-uri www.softeducational.net pentru disciplina Educație Tehnologică și Aplicații Practice, clasele V-VII – ETAP 1, 2, 3 – Editura AgendaRO
 • Seria De la unu la infinit, pentru învățământul primar – CD nr. 1, Editura AgendaRO
 • „Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020” Editura Didactică și Pedagogică – Material publicat pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării https://educatiacontinua.edu.ro/repere-metodologice.html

Revista de pedagogie și Colecţia PRO-VOC a ISE

– publicații a unor părți din lucrări de cercetare care au stat la baza înființării, funcționării. perfecționării, dezvoltării diverselor instituții educaționale: Curriculum Național, Serviciul Național de Evaluare și Examinare, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), Evaluarea manualelor școlare, Serviciul de elaborare a Standardelor profesionale și apoi ocupaționale

 • Ghid practic pentru elaborarea curriculumului în învăţământul profesional
 • Ghid de evaluare pentru Educaţie tehnologică – Consiliul Naţional pentru Evaluare
 • De ce învăţământ vocaţional? – articol de fond Revista de pedagogie
 • Proiectul unui manual şcolar pentru Educaţie tehnologică – Revista de pedagogie
 • Educaţia tehnologică şi orientarea şcolară şi profesională – Revista de pedagogie
 • Ghid pentru cadre didactice Dimensiunea de gen în aria curriculară Ştiinţe şi tehnologii
 • Învăţământul obligatoriu de 10 ani, Condiţii de implementare, rezultate şi măsuri corective, ISE, UNICEF, editura Alpha MND